Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecná mocnina v komplexním oboru
Název práce v češtině: Obecná mocnina v komplexním oboru
Název v anglickém jazyce: Complex powers of complex numbers
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zpracovat vlastnosti obecné mocniny v komplexním oboru - hlavní hodnoty i množiny všech hodnot - a porovnat je s vlastnostmi obecné mocniny v reálném oboru.
Seznam odborné literatury
I.Černý: Analýza v komplexním oboru.
Další literatura dle potřeby
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK