Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium jaderných hmotností
Název práce v češtině: Studium jaderných hmotností
Název v anglickém jazyce: Study of nuclear masses
Klíčová slova: jaderné hmotnosti, kapkový model, Bethe-Weizsäckerova formule, Garvey-Kelsonovy relace
Klíčová slova anglicky: nuclear masses, liquid drop model, Bethe-Weizsäcker formula, Garvey-Kelson relations
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Porozumění systematice jaderných hmotností je jeden z principiálních cílů jaderné fyziky. Přesné popsání hmotností je důležité v jaderné astrofyzice k pochopení jaderných procesů uvnitř hvězd a k popsání relativních četností izotopů ve vesmíru. K dnešnímu dni jsou změřeny hmotnosti více než 2000 izotopů, k jejichž popsání a k extrapolaci na doposud experimentálně neprověřené izotopy se používá řada mikroskopických i fenomenologických jaderných modelů.

V bakalářské práci se studentka či student seznámí s nejnovější kompilací naměřených jaderných hmotností „The 2016 Atomic Mass Evaluation“, určí hodnoty parametrů Bethe-Weizsäckerovy hmotnostní formule kapkového jaderného modelu a analyzuje odchylky skutečných hmotností od teoretické předpovědi. Ověří také platnost a přesnost Garvey-Kelsonových relací.
Seznam odborné literatury
Tabulka jaderných hmotností AME2016:
W.J. Huang, G. Audi, Meng Wang, F.G. Kondev, S. Naimi, Xing Xu, "The AME2016 atomic mass evaluation (I). Evaluation of input data; and adjustment procedures", Chinese Physics C 41, 030002 (2017).
Meng Wang, G. Audi, F.G. Kondev, W.J. Huang, S. Naimi, Xing Xu, "The AME2016 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references", Chinese Physics C 41, 030003 (2017).
Online data:
https://www-nds.iaea.org/amdc/

Další odborná literatura:
J. Mendoza-Temis, I. Morales, J. Barea, A. Frank, J.G. Hirsch, J.C. López Vieyra, P. Van Isacker, V. Velázquez, "Testing the predictive power of nuclear mass models", Nuclear Physics A 812, 28 (2008).
J. Barea, A. Frank, J.G. Hirsch, P. Van Isacker, S. Pittel, V. Velázquez, "Garvey-Kelson relations and the new nuclear mass tables", Physical Review C 77, 041304 (2008).
W.D. Myers, W.J. Swiatecki, "Nuclear masses and deformations", Nuclear Physics 81, 1 (1966).
P. Möller, J.R. Nix, W.D. Myers, W.J. Swiatecki, "Nuclear ground-state masses and deformations", Atomic Data and Nuclear Data Tables 59, 185 (1995).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Understanding and prediction of nuclear masses is one of the most fundamental goal in the nuclear physics. Precise values of the masses are important in nuclear astrophysics for a complete description of stellar processes and relative abundances of the elements. Up to day, the masses of more than 2000 isotopes have been measured. These data are fitted by several phenomenological and microscopical models, and these models are later extrapolated into regions of yet unmeasured nuclei.

In this bachelor work the student gets familiar with the latest table of experimental nuclear masses, "The 2016 Atomic Mass Evaluation", fits the parameters of the Bethe-Weizsäcker liquid drop mass formula, and analyze the deviations of real masses from the theoretical prediction. She or he also proves the validity of the Garvey-Kelson relations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK