Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace vlivu genu LmTAM1 na produkci fytohormonů u fytopatogenní vláknité houby Leptosphaeria maculans
Název práce v češtině: Charakterizace vlivu genu LmTAM1 na produkci fytohormonů u fytopatogenní vláknité houby Leptosphaeria maculans
Název v anglickém jazyce: The effect of gene LmTAM1 on phytohormones production in Leptosphaeria maculans
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK