Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Selekce relevantních stavů v jaderných ab-initio výpočtech
Název práce v češtině: Selekce relevantních stavů v jaderných ab-initio výpočtech
Název v anglickém jazyce: Importance-sampling methods in nuclear ab-initio calculations
Klíčová slova: ab-initio jaderné metody|no-core shell model|relevantní stavy
Klíčová slova anglicky: no-core shell model|importance sampling|diagonalization
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s problematikou ab-initio jaderných modelů pro výpočty energetických spekter lehkých jader. Cílem práce je implementace a porovnání dvou metod [1,2] pro výběr relevantních bázových stavů v rámci tzv. Symmetry-adapted no-core shell modelu [3,4].
Seznam odborné literatury
[1] R. Roth, P. Navrátil Phys. Rev. Lett. 99 (2007).
[2] D. Bianco, F. Andreozzi, N. Lo Iudice, A. Porrino, and F. Knapp, Phys. Rev. C 85, 034332.
[3] T. Dytrych et al. Comp. Phys. Comm 207,202 (2016).
[4] Launey K. D. et al, Prog. Part. Nucl. Phys., 101-136, (2016).


Předběžná náplň práce
Problematika tzv. ab-initio výpočtů jaderných vlastností je v posledních dekádách úzce spjata s masivním rozvojem výpočetních kapacit. Jadernou mnohočásticovou úlohu lze efektivně přeformulovat na problém konstrukce Hamiltonovské matice a hledání jejích vlastních čísel a vektorů. Typické pro problémy v jaderné fyzice je, že dimenze Hamiltonovských matic pro středně těžká jádra převyšují výpočetní možnosti největších superpočítačů a je nutné je proto efektivně redukovat. Toho lze docílit využitím relevantních symetrií Hamiltoniánu nebo vhodným odhadem "relevance" bázových stavů na základě poruchové teorie. Řešitel prozkoumá kombinaci těchto postupů pro některá lehčí jádra.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK