Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnořování sítí v simulaci velkých vírů
Název práce v češtině: Vnořování sítí v simulaci velkých vírů
Název v anglickém jazyce: Grid nesting in Large Eddy Simulation
Klíčová slova: large eddy simulation, grid nesting, turbulence, computational fluid dynamics
Klíčová slova anglicky: large eddy simulation, grid nesting, turbulence, computational fluid dynamics
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude vytvořit rešerši o použití metody vnořování sítí (grid nesting) v simulacích velkých vírů (LES) s důrazem na simulace atmosférické turbulence. Dále pak provedení a vyhodnocení výpočtů pomocí modelu ELMM v městské oblasti zaměřenou na vyhodnocení přínosu vnořování pro přesnost a rychlost výpočtu..
Seznam odborné literatury
Sullivan, P.P., McWilliams, J.C. & Moeng, CH. Boundary-Layer Meteorol (1996) 80: 167. https://doi.org/10.1007/BF00119016

Moeng, C., J. Dudhia, J. Klemp, and P. Sullivan, 2007: Examining Two-Way Grid Nesting for Large Eddy Simulation of the PBL Using the WRF Model. Mon. Wea. Rev., 135, 2295–2311, https://doi.org/10.1175/MWR3406.1

G. Ercolani, C. Gorlé, C. Corbari, M. Mancini, RAMS sensitivity to grid spacing and grid aspect ratio in Large-Eddy Simulations of the dry neutral Atmospheric Boundary Layer, In Computers & Fluids, Volume 146, 2017, Pages 59-73, ISSN 0045-7930, https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.01.010.

Britter, Schatzmann (2007) QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT OF MICRO-SCALE METEOROLOGICAL MODELS, COST Action 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, https://mi-pub.cen.uni-hamburg.de/fileadmin/files/forschung/techmet/cost/cost_732/pdf/GUIDANCE_AND_PROTOCOL_DOCUMENT_1-5-2007_www.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK