Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic
Název práce v češtině: Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic
Název v anglickém jazyce: Overdetermined systems of interval linear equations
Klíčová slova: přeurčené systémy, intervalové lineární rovnice, intervalová analýza
Klíčová slova anglicky: overdetermined systems, interval linear equations, interval analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2017
Datum zadání: 03.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Datum a čas obhajoby: 30.11.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2017
Zásady pro vypracování
Práce je zaměřená na přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic. Cílem je prostudovat, porovnat a případně vylepšit různé metody na ohraničení množiny řešení. Pro případy, kdy žádné řešení neexistuje, je možnost navrhnout efektivní postačující podmínky.
Seznam odborné literatury
M. Fiedler, J. Nedoma, J. Ramik, J. Rohn and K. Zimmermann, Linear Optimization Problems with Inexact Data. Springer, 2006.

J. Rohn, Enclosing Solutions of Overdetermined Systems of Linear Interval Equations, Reliable Computing 2(2), 1996, 167-171.

E. Hansen and G.W. Walster, Solving Overdetermined Systems of Interval Linear Equations, Reliable Computing 12(3), 2006, 239-243.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK