Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantilové mapování
Název práce v češtině: Kvantilové mapování
Název v anglickém jazyce: Quantile mapping
Klíčová slova: Rozdělení reálné náhodné veličiny; kvantily; funkční závislost na parametru
Klíčová slova anglicky: Real random variable distribution; quantile; functional dependence on a parameter
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Porovnávání rozdělení pravděpodobnosti dvou reálných náhodných veličin
vede na porovnávání kvantilů.
Zajímá nás vlastně zobrazení, které mapuje kvantily jednoho rozdělení
na kvantily rozdělení druhého.

Práce bude věnována otázce,
jaké vlastnosti má tato mapovací funkce pro používané třídy rozdělení;
např. rodina normálních rozdělení, gama rozdělení.
Seznam odborné literatury
[1] Anděl, Jiří: Základy matematické statistiky. Carolina-preprint, Praha, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK