Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy pro řešení optimalizačních úloh
Název práce v češtině: Algoritmy pro řešení optimalizačních úloh
Název v anglickém jazyce: Algorithms solving optimization programs
Klíčová slova: Optimalizační úloha; optimální řešení; numerický algoritmus.
Klíčová slova anglicky: Optimalization program; optimal solution; numerical algorithm.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 20.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřena na algoritmy a procedury, které jsou používány pro nalezení řešení optimalizačních úloh.
Práce by se měla soustředit na několik základních algoritmů, vysvětlit jejich idee a meze fungování.
Na konkrétních datech (z praxe nebo speciálně simulovaných) by měl student ilustrovat funkčnost těchto algoritmů a případně ukázat jejich rozdíly.
Seznam odborné literatury
[1] Arora, R.K.: Optimization: Algorithms and Applications. Taylor & Francis Group, LLC, New York, 2015.
[2] Bazaraa, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.
[3] Kocay, W.; Kreher, D.L.: Graphs, Algorithms, and Optimization. Chapman & Hall/CRC Press, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK