Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemické stanovení biologicky aktivních organických látek na moderních elektrodách
Název práce v češtině: Elektrochemické stanovení biologicky aktivních organických látek na moderních elektrodách
Název v anglickém jazyce: Electrochemical determination of biologically active organic compounds at modern electrodes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů, potravinářských aditiv či léčiv) pomocí elektroanalytických technik (voltametrie, amperometrie) na moderních elektrodách (diamantových, amalgamových, pastových). Projekt bude realizován v rámci elektroanalytického týmu na Katedře analytické chemie, který garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK