Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity
Název práce v češtině: Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity
Název v anglickém jazyce: Software for specific heat data analysis
Klíčová slova: programování tepelná kapacita
Klíčová slova anglicky: programming specific heat
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
seznámení se s problematikou
tvorba programu
reálné odzkoušení
Seznam odborné literatury
Ch. Kittel: úvod do fyziky pevných látel
Předběžná náplň práce
Tepelná kapacita nám dává mnohé informace o dějích v látkách, jako jsou kmity krystalové mříže, vodivost elektronů, fázové přechody apod. V našich špičkově vybavených laboratořích dokážeme měřit tepelnou kapacitu v širokém oboru teplot, ve vnějších polích a za vnějších tlaků. Zpracování dat se ovšem často setkává s obtížemi jak technickými, tak neznalostí uživatelů. Cílem práce je tvorba programu, jenž bude umět zpracovávat a analyzovat naměřená data v uživatelsky přátelském prostředí. Lze vycházet z existující nedodělané verze nebo vytvořit program zcela nový a vnést svou autorskou stopu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Specific heat gives us various information about processes in matter, as e.g. lattice vibrations, electron conductivity, phase transitions etc. In our top-class equipped laboratories, we can measure heat capacity in a very broad range of temperatures, external magnetic fields and pressures. The data treatment, however, often meets with technical difficulties as well as ignorance of users. The goal of this work is to create a program to treat and analyze the measured heat capacity data in a user friendly environment. One can begin with the existing unfinished program or create your own, completely new one.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK