Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí
Název práce v češtině: Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí
Název v anglickém jazyce: Synthesis and characterization of magnetic shape memory alloys
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s chodem laboratoří
2. Připrava monokrystalů vybraných materiálů se zaměřením na magnetické fáze
3. Ověření kvality a složení vzorků
4. Měření fyzkikálních vlastností (dle časových možností studentky/studenta)


Seznam odborné literatury
Bude upřesněno na základě konzultací
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměření na přípravu a charakterizaci Ni2MnGa ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce, případně se seznámí měřením některých fyzikálních vlastností.

Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK