Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příběhy z nástěnných maleb kláštera Häinsa
Název práce v češtině: Příběhy z nástěnných maleb kláštera Häinsa
Název v anglickém jazyce: Stories from the Murals of the Haeinsa Monastery
Klíčová slova: buddhismus|legendy|Häinsa|korejský buddhismus|ikonografie|nástěnné malby
Klíčová slova anglicky: Buddhism|legends|Haeinsa|Korean Buddhism|iconography|murals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.07.2017
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Autorka se v práci bude zabývat narativy vyobrazenými na nástěnných malbách zdobících hlavní síň kláštera Häinsa. Jádrem práce tak bude popis a analýza jednotlivých obrazů a komentovaný překlad příslušných příběhů, které autorka zasadí do širšího kontextu mytologie a historie korejského buddhismu. Mimo jiné se pokusí charakterizovat žánr, strukturu a celkovou kompozici příběhů. Bude se zabývat vztahem narativů a jejich zobrazování, např. si bude všímat používaných symbolů a atributů.
Seznam odborné literatury
Prameny
Hjŏn-džang. Häinsa pjŏkhwa ijagi [Vyprávění nástěnných maleb kláštera Häinsa]. Häinsačchulpchanbu, 1988
I, Pŏm-kjo. 2005a. Samguk Jusa Ŭi Čonghapčŏk Häsŏk [Komplexní výklad Samguk jusa]. Čchopchan. Vol. Ha [2. díl]. Sŏul: Mindžoksa.
———. 2005b. Samguk Jusa Ŭi Čonghapčŏk Häsŏk [Komplexní výklad Samguk jusa]. Čchopchan. Vol. Sang [1. díl]. Sŏul: Mindžoksa.
IRJŎN. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 415 stran. ISBN 978-80-7422-176-7

Literatura
ČINUL. The colors of Korean Buddhism: 30 icons and their stories. Seoul: Korea Buddhism promotion foundation, 2013.
GRUBEROVÁ, Ivana M. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. Praha: DharmaGaia, 2006. Klasická knižnice Východu. ISBN 8086685500.
Hanguk yesul sajŏn [Velký slovník korejského umění]. [1. vyd.]. Sŏul: Yesulwŏn, 1985
CHIN, Hong-sŏp a Sun-u CHOE. Hanguk misulsa yŏnp'yo [Chronologie korejského umění]. [1. vyd.]. Sŏul: Ilchisa, 1981.
I, Čä-čchang. Häinsa. Sŏul-si: Täwŏnsa, 1993.
LEIDY, Denise Patry. The art of Buddhism: an introduction to its history & meaning. Boston: London, 2008. ISBN 9781590305942
STARR, Frederick. Korean Buddhism: history - condition - art ; three lectures. Reprint. London: Forgotten Books, 2012. ISBN 9781440062315.
HWANG, SU-JŎNG. Hankuk pulkjo misulsaron [Teorie korejského buddhistického umění]. čchopchan. Sŏul: Minčoksa, 1987.
WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta a Miriam LÖWENSTEINOVÁ. Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. 1. vyd. Praha: Libri, 2006, 175 s. ISBN 80-727-7265-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK