Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Horace Grant Underwood a jeho misijní činnost v kontextu působení protestantské misie v Koreji
Název práce v češtině: Horace Grant Underwood a jeho misijní činnost v kontextu působení protestantské misie v Koreji
Název v anglickém jazyce: Horace Grant Underwood and His Missionary Work in Context of American Protestant Mission in Korea
Klíčová slova: Korea|křesťanství|protestantská misie|H. G. Underwood|přelom 19. a 20. století
Klíčová slova anglicky: Korea|Christianity|protestant mission|H. G. Underwood|19/20th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2017
Datum zadání: 30.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.07.2017
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je osobnost amerického presbyteriánského misionáře H. G. Underwooda a jeho působení na korejském poloostrově od jeho příjezdu roku 1885 až do jeho smrti v roce 1916. V práci se autorka bude zabývat jeho misijní činností a to především v celkovém kontextu působení americké protestantské misie v Koreji a jejím vlivu nejen v rovině náboženské, ale i v oblastech školství, zdravotnictví a na poli diplomatickém a politickém. Autorka tak představí H. G. Underwooda nikoli jako samostatně stojící osobnost, ale v kontextu a kontrastu s dalšími osobnostmi a představiteli protestantské misie, která měla značný vliv na budování moderní Koreje. Ve své práci se pokusí zhodnotit jak Underwoodův pohled na náboženský a sekulární život Koreje, tak i pohled a hodnocení Underwoodovi činnosti ze strany korejské.
Seznam odborné literatury
Prameny:
UNDERWOOD, Horace Grant. The Call of Korea: political-social-religious. Chicago [etc.]: Fleming H. Revell co, 1908.
UNDERWOOD, Horace Grant. The Religions of Eastern Asia. New York: The Macmillan company, 1910.
UNDERWOOD, Horace Grant, Lillias H. UNDERWOOD, Man-yŏl YI a Sung-Deuk. OAK. Ŏndŏudŭ čarjodžip. Sŏul-si: Yŏnse Tähakkjo Čchulpchanbu, 2010.
UNDERWOOD, Lillias H. Underwood of Korea: Being an Intimate Record of the Life and Work of the Rev. H. G. Underwood, D.D., LL.D., for Thirty-One Years a Missionary of the Presbyterian Board in Korea. New York: Fleming H. Revel, 1918.

Literatura:
KIM, In-Soo, Protestants and the Formation of Modern Korean Nationalism, 1885–1920: A Study of the Contributions of Horace G. Underwood and Sun Chu Kil. New York: Peter Lang, 1996.
OAK, Sung-Deuk. The making of Korean Christianity: Protestant encounters with Korean religions, 1876-1915. Waco: Baylor University Press, 2013. Studies in world Christianity (Baylor University Press).
PAIK, L. George. The History of Protestant Missions in Korea 1832-1910. [3. vyd.]. Sŏul: Yonsei University Press, 1980.
RHODES, Harry A., ed. History of the Korea Mission: Presbyterian Church U.S.A., 1884–1934. Seoul: Chosen Mission Presbyterian Church U.S.A., 1934
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK