Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct
Název práce v češtině: Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct
Název v anglickém jazyce: Programming of graphical user interface for Mstruct program
Klíčová slova: GUI, Mstruct, rentgenová difrakce, Python
Klíčová slova anglicky: GUI, Mstruct, x-ray diffraction, Python
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Tématem projektu je tvorba / programování grafického uživatelského prostředí (GUI) pro software Mstruct. Grafické uživatelské prostředí bude vytvořené pomocí programovacího jazyka Python. Vytvořené GUI bude generovat textový vstupní soubor pro program Mstruct, bude pomocí něj možné nastavovat parametry fyzikálních modelů a zobrazovat měřené a nafitované difrakční záznamy.
Seznam odborné literatury
Z. Matěj, R. Kužel and L. Nichtová, XRD total pattern fitting applied to study of microstructure of TiO2 films, Powder Diffr. 25 S2 (2010), p. 125-131. doi: 10.1154/1.3392371
Z. Matěj, A. Kadlecová, M. Janeček, L. Matějová, M. Dopita and R. Kužel, Refining bimodal microstructure of materials with MSTRUCT, Powder Diffr. 29 S2 (2014), p. S35-S41. doi: 10.1017/S0885715614000852
Milan Dopita et al., Temperature evolution of microstructure of turbostratic high melting coal-tar synthetic pitch studied using wide-angle X-ray scattering method, Carbon 81 (2015), p. 272-283. doi: 10.1016/j.carbon.2014.09.058.
Tereza Brunátová et al. (Charles Univ., Prague), Thermal stability of titanate nanorods and titania nanowires formed from titanate nanotubes by heating, Mater.Characterization 98 (2014), p. 26-36. doi: 10.1016/j.matchar.2014.10.008.
Zdeněk Matěj et al. (Charles Univ., Prague), Refining bimodal microstructure of materials with MSTRUCT, Powder Diffr. 29 S2 (2014), p. S35-S41. doi: 10.1017/S0885715614000852 (free access until Dec 2015).
Předběžná náplň práce
Program Mstruct slouží k fitování měřených práškových difrakčních záznamů rietveldovou metodou. Unikátnost programu Mstruct spočívá v množství fyzikálních modelů popisujících vlivy reálné struktury, neboli odchylek od 3D periodicity ideálního krystalu, na difrakční záznam. Jedná se o volně stažitelný program, který je používán širokou komunitou vědců zabývající se difrakcí na polykrystalických materiálech.
Více o programu Mstruct:
http://www.xray.cz/mstruct/
http://www.xray.cz/mstruct/mstruct-basic-ex.html
http://www.xray.cz/mstruct/mstruct-pres-2013.pdf

Řešitel projektu se během programování GUI seznámí s teorií difrakce na polykrystalických materiálech, se základem difrakčních experimentů i se zpracováním experimentálních dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK