Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platforma pro exploraci Linked Data
Název práce v češtině: Platforma pro exploraci Linked Data
Název v anglickém jazyce: Linked Data Exploration Platform
Klíčová slova: Linked Data, explorace, vizualizace, datová analýza
Klíčová slova anglicky: Linked Data, exploration, visualization, data analysis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2017
Zásady pro vypracování
The publication of data as Linked Open Data (LOD) gains traction. There are lots of different datasets published, more vocabularies are becoming W3C Recommendations and with the introduction of DCAT-AP v1.1 and the emergence of the European data portal and a multitude of national open data portals, lots of datasets are discoverable and accessible using their DCAT-AP metadata in RDF. The complexity of data available as LOD has grown so much that it prevents users who are not experts on respective domains from the ability to acquaint themselves in available datasets - their structure, semantics and relationships between them. The purpose of this thesis is to contribute to the field of future Linked Data exploration technologies [1] with novel approaches of computing different kinds of summary, semantics and relationship descriptors of datasets and present them to the user and to help user with better understanding of available datasets.
Seznam odborné literatury
[1] Jakub Klímek, Petr Škoda, Martin Nečaský. Requirements on Linked Data Consumption Platform. LDOW 2016 at WWW 2016. [Requirements on Linked Data Consumption Platform ( Jakub Klímek , Petr Škoda , Martin Nečaský]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK