Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekční a fyzikální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS.
Název práce v češtině: Detekční a fyzikální vlastnosti vnitřního dráhového detektoru ATLAS.
Název v anglickém jazyce: Detector and physics performance of the ATLAS Inner Tracker.
Klíčová slova: ATLAS, Vnitřní detektor, křemíkový detektor, B - fyzika
Klíčová slova anglicky: ATLAS, Inner Detector, Silicon Detector, B - physics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Konzultanti: RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Zásady pro vypracování
- contribution to the design of the ATLAS ITk strip module testing procedure and building Prague test site
- testing production modules, detector performance evaluation
- determination of the ITk physics performance for selected physics processes
Seznam odborné literatury
Gerhard Lutz,
Hořejší EW
Bigi-Sanda CPV
ATLAS ITk TDR
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK