Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv volby subgrid modelu na simulaci proudění a turbulence ve stabilní mezní vrstvě atmosféry
Název práce v češtině: Vliv volby subgrid modelu na simulaci proudění a turbulence ve stabilní mezní vrstvě atmosféry
Název v anglickém jazyce: The influence of the subgrid model choice on simulation of flow and turbulence in stable boundary layer
Klíčová slova: proudění tekutin, turbulence, numerická simulace, simulace velkých vírů, stabilní mezní vrstva
Klíčová slova anglicky: fluid flow, turbulence, numerical simulation, large eddy simulation, stable boundary layer
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je provést několik simulací stabilní mezní vrstvy atmosféry pomocí modelu ELMM (https://bitbucket.org/LadaF/elmm) s různými modely podměřítkové turbulence (subgrid modely) a vyhodntit vliv volby modelu na profily simulovaných veličin (rychlost a směr větru, teplota) i na jejich turbulentní toky. Modelový případ bude převzat z projektu GABLS (Beare et al., 2006). Tento případ již byl pomocí starší verze modelu ELMM dříve řešen (Fuka a Brechler, 2011).
Seznam odborné literatury
Robert J. Beare, Malcolm K. Macvean, Albert A. M. Holtslag, Joan Cuxart, Igor Esau, Jean-Christophe Golaz, Maria A. Jimenez, Marat Khairoutdinov, Branko Kosovic, David Lewellen, Thomas S. Lund, Julie K. Lundquist, Anne Mccabe, Arnold F. Moene, Yign Noh, Siegfried Raasch, Peter Sullivan (2006) An Intercomparison of Large-Eddy Simulations of the Stable Boundary Layer, Boundary Layer Meteorology 118, Issue 2, pp 247–272.

Fuka, Brechler (2011) Large eddy simulation of the stable boundary layer, In: Finite volumes for complex applications VI problems & perspectives, Springer Berlin Heidelberg, pp 485-493.

Stull (1988) An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer Academic Press, ISBN 978-9027727695.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK