Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tepelný komfort a stres v městských oblastech
Název práce v češtině: Tepelný komfort a stres v městských oblastech
Název v anglickém jazyce: Thermal comfort and heat stress in urban areas
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Tepelný stres je v současnosti velmi studovanou záležitostí v souvislosti se změnou klimatu a zvyšováním negativních dopadů městského tepelného ostrova. Po seznámení se se základní problematikou tématu bude pozornost věnována především základním bioklimatologickým indexům využitelným pro kvantitaivní vyhodnocení tepelné zátěže. Projekt by měl být zaměřen na Prahu, dle možností ale může být rozšířen i na jiná velká města v Česku.
Seznam odborné literatury
Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario, 2016, Francesco Musco et al.
Dále dle konzultace s vedoucím práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK