Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza změn délky přirozeného synoptického období
Název práce v češtině: Analýza změn délky přirozeného synoptického období
Název v anglickém jazyce: Analysis of changes of natural synoptic periods duration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Období, během něhož se nad velkou oblastí zeměkoule udržují hlavní rysy určité celkové povětrnostní situace, se označuje jako přirozeného synoptické období. Během něho se zachovává termobarické pole v troposféře, určující orientaci postupu tlakových útvarů u zemského povrchu. V průměru trvá 5 až 7 dní. Na území České republiky se z něj vychází při typizaci povětrnostních situcí. Během řešení projektu se student nejprve seznámí se základními pojmy a potom se zaměří na analýzu délky vybraných povětrnostních situací. Důraz bude kladen na otázku změny jejich délky v dlouhodobém horizontu (cca 50 let).
Seznam odborné literatury
http://synopinfo.wz.cz/typizace/syntypy.html
Brádka, J.: Přirozené sezóny na severní polokouli, Praha 1966.
Dále podle konzultace s vedoucím práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK