Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace ke vzdělávání v rámci první pomoci se zaměřením na vliv osobní zkušenosti
Název práce v češtině: Motivace ke vzdělávání v rámci první pomoci se zaměřením na vliv osobní zkušenosti
Název v anglickém jazyce: The life experience as a motivation for participating in first aid course
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Laikové se mohou kurzů první pomoci účastnit z různých pohnutek – může se jednat např. o preventivní absolvování kurzu, snaha získat nové zážitky, či v případě vysokých škol „kredity“. Častým důvodů však bývá vlastní negativní zkušenosti s první pomocí – ať už že účastník sám zasahoval, byl zraněný nebo se podobné zkušenosti staly v jeho okolí.
o Náplní práce by bylo provést dotazníkové šetření, jak častá je snaha k získání znalostí a dovedností v oblasti první pomoci motivována vlastní zkušeností a jejími různými druhy. Pro získání dat je možné využít fakultní kurzy „První pomoc ve škole“, v rámci kterých je možné oslovit velké množství respondentů a získat tak velmi cenné informace o motivačních postupech.
o Práci je možné zpracovávat rovněž jako bakalářskou práci (rešerši).
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK