Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozsahu a validity informací týkajících se první pomoci v přírodovědně orientovaných učebnicích základních a středních škol
Název práce v češtině: Analýza rozsahu a validity informací týkajících se první pomoci v přírodovědně orientovaných učebnicích základních a středních škol
Název v anglickém jazyce: The analysis of range and validity of first aid information in schoolbooks
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: závěrečná práce CŽV
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Jedním z možných zdrojů, které v populaci stále udržují neaktuální a nedoporučované postupy poskytování první pomoci mohou být učebnice přírodovědných zaměření. Velká část publikací sice prochází průběžnými revizemi, ale stav v rámci oblasti první pomoci stále není uspokojivý.
o Náplní práce by bylo zanalyzovat, ve kterých učebnicích a v jakém rozsahu je látka týkající se poskytování první pomoci zařazena. Součástí analýzy by bylo i zhodnocení aktuálnosti a relevantnosti uváděných informací s ohledem na současné trendy v problematice, případně i navrhnout možná doporučení a úpravy zmíněných textů.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK