Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aproximační algoritmy pro metrické problémy
Název práce v češtině: Aproximační algoritmy pro metrické problémy
Název v anglickém jazyce: Approximation algorithms for metric problems
Klíčová slova: aproximační algoritmy; metrické problémy; lineární programování
Klíčová slova anglicky: approximation algorithms; metric problems; linear programming
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a analyzovat nové aproximační algoritmy metrické problémy jako je problém obchodního cestujícího. Metody mohou zahrnovat relaxace pomocí lineárního programování, grafově-teoretické metody i analýzu a dekompozici metrických prostorů.
Seznam odborné literatury
D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge university press, 2011.

Aktuální konferenční a časopisecké články
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK