Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium Higgsova bosonu v experimentu ATLAS
Název práce v češtině: Studium Higgsova bosonu v experimentu ATLAS
Název v anglickém jazyce: Higgs boson studies with the ATLAS experiment
Klíčová slova: experiment ATLAS urychlovač LHC hadronový kalorimetr Tilecal časová kalibrace Higgsův boson
Klíčová slova anglicky: ATLAS experiment LHC hadronic calorimeter Tilecal time calibration Higgs boson
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Konzultanti: Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Doktorand(ka) se seznámí s experimentem ATLAS na urychlovači LHC a s metodami zpracování a analýzy experimentálních dat. Nedílnou součástí práce bude bude srovnání měření s Monte Carlo simulacemi. Student(ka) se bude podílet na studiu vlastností Higgsova bosonu, zejména v rozpadu na pár tau-leptonů v příslušné skupině. Současně se zapojí do servisních prací na hadronovém kalorimetru Tilecal, věnovat se bude např. časové kalibraci.
Seznam odborné literatury
[1] The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider, 2008. 437 pp., JINST 3 (2008) S08003
[2] Observation of a New Particle in the Search for the Standard Moddel Higgs Boson with the ATLAS Detector at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012) 1-29
[3] Evidence for Higgs boson Yukawa couplings in the H → τ τ decay mode with the ATLAS detector, JHEP 04 (2015) 117
[4] Readiness of the ATLAS Tile Calorimeter for LHC collisions, EPJC 70 (2010) 1193
[5] The Laser calibration of the ATLAS Tile Calorimeter during the LHC run 1, 2016 JINST 11 T10005
Předběžná náplň práce
Zkoumání vlastností Higgsova bosonu, měření v rozpadovém kanálu na dva tau-leptony.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Studies of the Higgs boson properties, measurements in the Higgs decay mode to two tau leptons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK