Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí
Název práce v češtině: Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí
Název v anglickém jazyce: Studies of Ni2MNGa type magnetic shape memory alloys
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Připrava monokrystalů Ni2MnGa s modifikovaných složením
2. Ověření kvality vzorků pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce
3. Měření magnetických vlastnotí a elektrického odporu v širokém oboru teplot
4. Vyhodnocení dat a prezentace výsledků
5. Sepsání práce


Seznam odborné literatury
Bude upřesněno na základě konzultací
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměřen na připravu a charakterizaci ladění složení tzv. Heuslerových sloučenin typu Ni2MnGa. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Dále bude měřit fyzikální vlastnosti na aparaturách PPMS v širokém oboru teplot (2 K - 1000 K) a magnetickým polí až 14 T. Předpokládá se spolupráce s kolegy a studenty FUUK MFF v rámci měření magnetooptických vlastností na vybraných monokrystalech a spolupráce s FZU AV.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky. Práce je součástí projetku Matfun (http://www.matfun.eu/)

Práce je vhodná pro absolventy bakalářského studia fyzikálních oborů či anorganické chemie. Přesná náplň práce bude upřesněna s ohledem na zkušenosti a zaměření zájemce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is part of the project MATFUN http://www.matfun.eu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK