Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku
Název práce v češtině: Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku
Název v anglickém jazyce: Studies of crystals stucture using powder x-ray diffraction
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti:
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s chodem laboratoří
2. Ověření kvality a složení vzorků pomocí skenovacího elektronového mikroskpu.
3. Příprava práškového vzorku a zněření rentgenové difrakce
4. Určení krystlové struktury Rietveldovou metodou


Seznam odborné literatury
Bude upřesněno na základě konzultací
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměření na přípravu a charakterizaci nových materiálů ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce.
Předměnem zájmu je binární fázový digram Mn-Sn, který obsahuje sloučeninu Mn3Sn nebo Mn3Sn2. Tyto materiály mají kvůli své netriviální magnetické struktuře význam při studiu anomálního Hallova jevu či magnetokalorického jevu.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK