Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě
Název práce v češtině: Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě
Název v anglickém jazyce: Theoretical description of CePd2Al2 compound
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Po konzultaci se školitelem.
Seznam odborné literatury
Po konzultaci se školitelem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK