Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pořadí narození a jeho vliv na sexuální orientaci člověka
Název práce v češtině: Pořadí narození a jeho vliv na sexuální orientaci člověka
Název v anglickém jazyce: Birth order and its influence on sexual orientation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících osobnost člověka. Jednou z oblastí, která se zdá být velmi ovlivněna je homosexualita. Téma je doporučeno spíše pro zájemce i o navazující diplomovou práci, neboť máme mnoho dat získaných v dotazníkových šetřeních, které by bylo možné analyzovat. V případě zájmu o téma kontaktujte školitele na: radimkuba@email.cz. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK