Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
User interface of system ERIAN based on web technologies
Název práce v češtině: Uživatelské rozhraní systému ERIAN v prostředí webových technologií
Název v anglickém jazyce: User interface of system ERIAN based on web technologies
Klíčová slova: uživatelské rozhraní, systém pro správu byznys pravidel, ERIAN, JS framework, SVG
Klíčová slova anglicky: user interface, business rule management system, ERIAN, JS framework, SVG
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2017
Datum zadání: 03.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2019
Zásady pro vypracování
Existující systém pro správu pravidel systém ERIAN [1] má pro správu pravidel komplexní GUI implementované v technologiích WPF a WWF. Cílem diplomové práce je vytvořit funkční prototyp nového uživatelského rozhraní implementovaného plně s využitím moderních webových technologiích tak, aby bylo možné GUI provozovat v režimu tenkého klienta z webového prohlížeče. Práce bude sestávat s detailním seznámením se systémem ERIAN, jeho stávajícím uživatelským rozhraním, objektovým modelem a API rozhraním serverové komponenty, dále z provedení srovnávací studie možných technologií pro implementaci nového uživatelského rozhraní, návrhu a testování a realizace softwarového prototypu nového uživatelského rozhraní s omezenou funkčností prostřednictvím vybrané technologie vč. podpory automatizované testovatelnosti GUI.
Seznam odborné literatury
[1] http://www.erian.cz a vývojová dokumentace poskytnutá řešitelovi partnerskou společností Komix s.r.o.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK