Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vocal accommodation in howling of grey wolf (Canis lupus)
Název práce v češtině: Vokalní přizpůsobení ve vytí vlka obecného (Canis lupus)
Název v anglickém jazyce: Vocal accommodation in howling of grey wolf (Canis lupus)
Klíčová slova: vokální prizpůsobení, vokální konvergence, vlk obecný, Canis lupus, vytí, vokální flexibilita
Klíčová slova anglicky: vocal accommodation, vocal convergence, grey wolf, Canis lupus, howling, vocal flexibility
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2022
Oponenti: RNDr. Pavel Linhart, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK