Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesné charakteristiky českých dlouhodobě kojených dětí v 9 letech věku
Název práce v češtině: Tělesné charakteristiky českých dlouhodobě kojených dětí v 9 letech věku
Název v anglickém jazyce: Somatic characteristics of the Czech long-term breastfed children in 9 years of age
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Hana Chocholoušková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Konzultanti: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK