Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv organicky vázaného dusíku na metabolismus rostlin tabáku pěstovaných in vitro
Název práce v češtině: Vliv organicky vázaného dusíku na metabolismus rostlin tabáku pěstovaných in vitro
Název v anglickém jazyce: The effect of organic bound nitrogen on metabolism of tobacco plants grown in vitro
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK