Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mládež: vzdělání, zaměstnání a chudoba
Název práce v češtině: Mládež: vzdělání, zaměstnání a chudoba
Název v anglickém jazyce: Youth: education, employment nad poverty
Klíčová slova: mládež, vzdělání, zaměstnanost, chudoba, sociální vyloučení
Klíčová slova anglicky: youth, education, employment, poverty, social exclusion
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Na základě databáze ukazatelů Eurostatu vyhodnotit v mezinárodním pohledu a z hlediska vzdělání situaci mladých lidí v zemích EU
Ukazatele jsou v modulu Population and social conditions / Youth
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK