Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiplatformní mobilní aplikace pro cvičení na míru
Název práce v češtině: Multiplatformní mobilní aplikace pro cvičení na míru
Název v anglickém jazyce: Multiplatform mobile application for custom workout
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to develop a cross-platform mobile application for managing custom workout. The application should be available for iOS, Android and Windows Phone devices, preferably using Xamarin framework (to verify its suitability for such kind of project). On the market there are already a number of similar applications (mostly native), but they lack more advanced options of customization and inserting user content, that should be a cornerstone of the application developed as part of this thesis. The resulting application should provide unique functionality of generating new exercises and training programs based on specific parameters, e.g. location (and associated exercise equipment and space or noise limitation), exercise format (series, circuit training, etc.), focused body parts, duration or difficulty. As a possible extension, the application can also offer an easy way to contact friends and trainers, sharing individual exercises and training programs, participate in challenges and the ability to share one's goals and achievements.
Seznam odborné literatury
* Xamarin documentation:
https://developer.xamarin.com/

* Pluralsight courses on multiplatform mobile development, XAML:
https://pluralsight.com/

* Wouter de Kort: Programming in C

* Exam 70-483: Programming in C# - Microsoft

* Jon Skeet: C# in depth
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK