Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Destroy The Castle: 3D hra inspirovaná hrou Magic Carpet
Název práce v češtině: Destroy The Castle: 3D hra inspirovaná hrou Magic Carpet
Název v anglickém jazyce: Destroy The Castle: A 3D Magic Carpet-like Game
Klíčová slova: 3D hra, kouzla, Zničte zámek,editor,Unity
Klíčová slova anglicky: 3D Game,spells, Destroy The castle, editor, Unity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to create a 3D game based on the Magic Carpet game released in 1994. The resulting application should retain the original nature of a spell casting game, where the player controls a flying character and tries to destroy enemy wizard’s castle; to acquire mana the player must kill monsters that are releasing mana balls on death; the player should have ability to mark mana balls and the game should include an automatic colored mana collection device as in the original.
There are two main aspects of the thesis: artificial intelligence (AI) and customization. The AI should be non-trivial and at least the enemy wizard NPCs should support complex actions that resemble real players. An important part of the thesis is also an editor to allow players to change and update basic mechanics of the game – at least new spells, monsters, computer players should be user definable.
The game should be written in the C# programming language and use the Unity game engine to verify that the engine is suitable even for the kind of game as proposed for this thesis.
Seznam odborné literatury
* Unity Game Engine
https://unity3d.com/learn

* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010

* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

* MSDN Library, msdn.microsoft.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK