Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
FPVS: integrace FreePascalu do Visual Studia
Název práce v češtině: FPVS: integrace FreePascalu do Visual Studia
Název v anglickém jazyce: FPVS: FreePascal Visual Studio Integration
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to as fully as possible integrate standard FreePascal language programming environment into Visual Studio 2015 IDE. Thesis should support at least compiler integration (using standard FreePascal compiler), debugger integration (using a suitable debugger for FreePascal generated code) and editor support (syntax high-lightning and IntelliSense). An optional part of the thesis is to provide users with ability to import projects from Pascal’s Lazarus IDE.
Seznam odborné literatury
* Visual Studio 2015 SDK Documentation
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb166441.aspx

* .NET 4.6 Documentation
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/w0x726c2.aspx
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK