Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Qubit - systém pro správu a tvorbu překladů
Název práce v češtině: Qubit - systém pro správu a tvorbu překladů
Název v anglickém jazyce: Qubit - A System for Translations Management and Authoring
Klíčová slova: sdlxliff, tmx, překladatelský editor, wcf, síťová aplikace, informační systém
Klíčová slova anglicky: sdlxliff, tmx, translation editor, wcf, network application, information system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: RNDr. Přemysl Čech
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem teto práce je navrhnout a implementovat vícevrstvou aplikaci pro překladatelskou agenturu. Aplikace bude sloužit jak projektovým manažerům, tak samotným překladatelům. Projektovým manažerům bude umožňovat vzdáleně zadávat a spravovat překlady dokumentů a překladatelé budou mít k dispozici editor překladů. Všechny části budou komunikovat s centrální částí aplikace, kde se také budou uchovávat všechny dokumenty.

Dokumenty budou načítány ve formátu sdlxliff (komerční xml formát založený na formátu xliff) a tmx (open-source xml formát pro přenos jazykových kombinací) a výstupním formátem bude také tmx a sdlxliff, kdy autor práce by se měl pokusit o to, aby výslednou aplikací generované soubory byly zpětně použitelné v jiných běžně používaných překladatelských softwarech (primárně v aplikaci SDL Trados Studio 2015).

V případě dostatku času by práce mohla obsahovat též některá z následujících rozšíření: konverze do jiných formátů (primárně csv, nebo xslx), rozšířená správa uživatelů (hierarchie a přístupová práva), možnost jednotlivé dokumenty spravovat v rámci projektů.
Seznam odborné literatury
* specifikace tmx:
http://www.ttt.org/oscarstandards/tmx/tmx14-20020710.htm

* C# in Depth, Jon Skeet
http://csharpindepth.com/

* specifikace xliff (z něho vychází sdlxliff)
http://docs.oasis-open.org/xliff/v1.2/os/xliff-core.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK