Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Post-quantum alternative to secure sockets
Název práce v češtině: Post-kvantová alternativa k bezpečným socketům
Název v anglickém jazyce: Post-quantum alternative to secure sockets
Klíčová slova: šifrování, bezpečnost, postkvantová kryptografie, diffie-hellman, supersingulární isogenie, eliptické křivky
Klíčová slova anglicky: encryption, security, post-quantum cryptography, diffie-hellman, supersingular isogeny, elliptic curves
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
In post-quantum conditions, where a sufficiently large quantum computer is available to the adversary, the security of traditional cryptography protocols including all variants of RSA and the ubiquitous Diffie-Hellman key exchange can be broken in polynomial time using Shor's algorithm.

Supersingular Isogeny-based Diffie-Hellman key exchange (SIDH), as introduced by De Feo and Jao in 2011, is one of the best candidates for a key-exchange protocol in post-quantum settings. This thesis aims to design a communication protocol and to implement a software library that would allow to establish secure communication channels on the Internet, using the quantum-resistant SIDH as a main cryptographic primitive to provide confidentality and peer authentication.
Seznam odborné literatury
D. Jao and L. De Feo, Towards quantum-resistant cryptosystems from supersingular elliptic curve isogenies. Post-Quantum Cryptography, Nov 2011, Taipei, Taiwan. Springer, LNCS 7071, pp. 19-34, 2011.

L. De Feo, D. Jao and J. Plût, Towards quantum-resistant cryptosystems from supersingular elliptic curve isogenies. Journal of Mathematical Cryptology, 8(3), pp. 209-247. De Gruyter, 2014.

Schneier, Bruce. Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in C. john wiley & sons, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK