Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a diferenciace kvasinkových kolonií: role vybraných mutací.
Název práce v češtině: Vývoj a diferenciace kvasinkových kolonií: role vybraných mutací.
Název v anglickém jazyce: Development and differentiation of yeast colonies: role of selected mutations.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2016
Datum zadání: 21.10.2016
Konzultanti: RNDr. Libuše Váchová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK