Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce s imaginárními elementy v projektivní geometrii
Název práce v češtině: Konstrukce s imaginárními elementy v projektivní geometrii
Název v anglickém jazyce: Constructions with imaginary elements in projective geometry
Klíčová slova: rovinná projektivní geometrie, komplexní elementy, kuželosečka, syntetické konstrukce
Klíčová slova anglicky: planar projective geometry, imaginary elements, conic, synthetic constructions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 20.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem práce jsou konstrukce z rovinné projektivní geometrie, které zahrnují imaginární elementy. Tento typ konstrukcí není obsažen v základním kurzu Projektivní geometrie, je však k nalezení v literatuře (Hlavatý 1944). Student podá souvislý výklad látky na základě této knihy, včetně vyobrazení syntetických konstrukcí.
Seznam odborné literatury
Hlavatý, V.: Projektivní geometrie I, Melantrich v Praze, 1944
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK