Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distribuce jako zobecněné míry
Název práce v češtině: Distribuce jako zobecněné míry
Název v anglickém jazyce: Distributions as generalized measures
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Distribuce bývají nazývány zobecněnými funkcemi, třebaže přesnější by bylo jim říkat zobecněné míry. Cílem práce by bylo zpracovat pohled na distribuce jako zobecněné míry, ukázat příslušné věty o reprezentaci, kritéria pro to, aby distribuce byla temperovaná aj.
Seznam odborné literatury
W.Rudin: Functional Analysis, Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991.
Další literatura dle potřeby
Předběžná náplň práce
Distribuce bývají nazývány zobecněnými funkcemi, třebaže přesnější by bylo jim říkat zobecněné míry. Cílem práce by bylo zpracovat pohled na distribuce jako zobecněné míry, ukázat příslušné věty o reprezentaci, kritéria pro to, aby distribuce byla temperovaná aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK