Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
1/f šum v energetických spektrech kvantových systémů
Název práce v češtině: 1/f šum v energetických spektrech kvantových systémů
Název v anglickém jazyce: 1/f noise in the energy spectra of quantum systems
Klíčová slova: 1/f šum, kvantový chaos, škálová invariance
Klíčová slova anglicky: 1/f noise, quantum chaos, scale invariance
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Studentka či student se seznámí
a) se základními matematickými vlastnostmi 1/f šumu,
b) s konceptem kvantového chaosu, jehož projevem jsou netriviální korelace mezi energetickými hladinami kvantového spektra.
Získané znalosti pak využije ke konstrukci časových řad ze spekter jednoduchých kvantových systémů a k jejich analýze.
Seznam odborné literatury
Učebnice kvantového chaosu:
L.E. Reichl, The Transition to Chaos (Springer-Verlag, New York, 2004)
M.C. Gutzwiller, Chaos in Classical and Quantum Mechanics (Springer-Verlag, New York, 1998)
O. Bohigas, Random Matrix Theories and Chaotic Dynamics (Les Houches Lectures, Session LII, Elsevier, 1991)

Odborné publikace týkající se 1/f šumu v kvantové fyzice:
J.M.G. Gómez et al., Many-body quantum chaos: Recent developments and applications to nuclei, Physics Reports 499, 103
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK