Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření
Název práce v češtině: Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření
Název v anglickém jazyce: Growth and characterization of single-crystals of uranium-based intermetalics for dilatometry measurements
Klíčová slova: monokrystal, Czochralského metoda, Bridgmanova metoda, metoda plovoucí zóny, dilatometrie
Klíčová slova anglicky: single-crystak, Czochralski method, Bridgman method, Floating zone method, Dilatometry
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Vališka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Tématem práce je příprava a charakterizace monokrystalů intermetalických sloučenin na bázi Uranu. Základem práce bude seznámení se s metodami růstu v obloukové peci (Czochralského metoda), optické peci (metoda plovoucí zóny) a indukční peci (Bridgmanova metoda). Následovat bude osvojení si jednotlivých metod a příprava vybraných monokrystalů intermetalik na bázi uranu. Studium těchto sloučenin ve formě monokrystalů (v mnoha případech doposud nikdy nepřipravených) je nezbytné pro přesné popsání jejich silně anizotropních vlastností. Připravené krystaly budou dále charakterizovány, orientovány a připraveny pro dilatometrická měření (měření teplotní roztažnosti a magnetostrikce) v nízkých teplotách (<30mK) a vysokých magnetických polích (< 20 T).
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno školitelem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK