Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace monokrystalů
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace monokrystalů
Název v anglickém jazyce: synthesis and characterization of single crystals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti:
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s chodem laboratoří
2. Připrava monokrystalů vybraných materiálů se zaměřením na magnetické fáze
3. Ověření kvality a složení vzorků
4. Měření fyzkikálních vlastností (dle časových možností studentky/studenta)


Seznam odborné literatury
Bude upřesněno na základě konzultací
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměření na přípravu a charakterizaci nových materiálů ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce, případně se seznámí měřením některých fyzikálních vlastností.
Předměnem zájmu je binární fázový digram Mn-Sn, který obsahuje sloučeninu Mn3Sn nebo Mn3Sn2. Tyto materiály mají kvůli své netriviální magnetické struktuře význam při studiu anomálního Hallova jevu či magnetokalorického jevu.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK