Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Scintilátory - detekce vysokoenergetických částic
Název práce v češtině: Scintilátory - detekce vysokoenergetických částic
Název v anglickém jazyce: Scintillators = detection of high energy particles
Klíčová slova: scintilátor
Klíčová slova anglicky: scintilation
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
Bude upřesněno při zadání.
Seznam odborné literatury
1. P.Malý - Optika, Karolinum 2008
2. I.Pelant, J.Valenta - Luminiscenční spektroskopie, Academia, 2006
3. J.Garcia-Sole, L.E.Bausa, D.Jaque - An introduction to the optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley, 2005
4. M.Nikl - Výsledky a trendy ve výzkumu scintilačních materiálů Čs. čas. fyz. 54 (2004) 66 - 76. Anorganické scintilátory - k čemu mohou sloužit? Čs. čas. fyz. 55 (2005) 347 - 349.

Předběžná náplň práce
Scintilátory dopované vzácnými zeminami se používají pro detekci vysokoenergetického záření a částic (rtg, gama záření, rychlé elektrony, kosmické částice apod.). Najdeme je ve velkých urychlovačích, elektronových mikroskopech, v medicínských diagnostických zařízeních atd. atd.

Práce je zaměřena na studium vlastností epitaxních scintilačních vrstev dopovaných ionty vzácných zemin.
Student se seznámí s fyzikálními metodami studia vlastností těchto materiálů a teoretickými přístupy řešení. Zúčastní se, případně sám provede měření základních charakteristik několika špičkových materiálů připravovaných pro aplikace v elektronové mikroskopii.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK