Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procedural terrain modeling using polygonal sketching
Název práce v češtině: Procedurální modelování terénů čtrtáním polygonů
Název v anglickém jazyce: Procedural terrain modeling using polygonal sketching
Klíčová slova: procedurální modelování, eroze, terén
Klíčová slova anglicky: procedural modeling, erosion, terrain
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kahoun
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2016
Datum zadání: 10.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.01.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: RNDr. Jan Beneš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to implement an application that would allow users to create procedurally generated terrains by sketching polygonal areas with defined terrain properties. Individual polygonal areas will be blended together to create a rough heightmap that can be subsequently edited by using brush operations.

Advanced terrain generation techniques shall be explored, e.g., terrain erosion simulation, riverbed generation, etc., with at least one of them being implemented. The application should allow users to export the finished heightmap for further use as well as preview the terrain in 3D.

The source code has to be well commented and supplemented with detailed user and programmer's documentation.
Seznam odborné literatury
[1] Ebert, D. et al. "Texturing and Modeling: A Procedural Approach." 3rd edition, 2002.

[2] Smelik, R. M., et al. "A survey on procedural modelling for virtual worlds." Computer Graphics Forum. Vol. 33. No. 6. 2014.

[3] Zábský, M. "Geogen - scriptable generator of terrain height maps." Bachelor thesis, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, 2011.

[4] Olsen, J. "Realtime Procedural Terrain Generation." 2004.

[5] de Carpentier, G. J. P., and Bidarra, R. "Interactive GPU-based procedural heightfield brushes." Proceedings of the 4th International Conference on Foundations of Digital Games. ACM, 2009.

[6] Belhadj, F., and Audibert, P. "Modeling landscapes with ridges and rivers: bottom up approach." Proceedings of the 3rd international conference on Computer graphics and interactive techniques in Australasia and South East Asia. ACM, 2005.

[7] Hughes, J. F., et al. "Computer graphics: principles and practice." 3rd edition, Addison-Wesley Professional, 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK