Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém inteligentních zvonků v Mono/.NET
Název práce v češtině: Systém inteligentních zvonků v Mono/.NET
Název v anglickém jazyce: Communicating doorbell system in Mono/.NET
Klíčová slova: .NET Mono IoT Raspberry
Klíčová slova anglicky: .NET Mono IoT Raspberry
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2016
Datum zadání: 04.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné době dochází k rozvoji malých, nicméně výkonných počítačů, jako například Raspberry Pi. Tato zařízení umožňují vytvářet inteligentní řešení pro různá odvětví.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro Raspberry PI, která umožní použít Raspberry PI jako zvonkový systém pro bytový dům. Aplikace nabídne, vyjma dnes používané oboustranné hlasové komunikace, také jednosměrnou obrazovou komunikaci. Systém umožní komunikaci nejen mezi vchodem (kde je umístěn zvonek) a bytem, ale také mezi dvěma vchody, v případě, že je zde více vchodů. Součástí práce bude implementace aplikace pro Raspberry PI a desktop PC. Aplikace bude realizovat komunikaci zařízení a integrovat zařízení jako keypad a kameru. Z důvodu snadnější demonstrace nebude aplikace integrovaná s konkrétním otevíráním dveří. Výsledná aplikace by měla být implementována v prostředí Mono/.NET.
Seznam odborné literatury
Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/
.NET: https://www.microsoft.com/net/
Mono: http://www.mono-project.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK