Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé techniky separace a analýzy dat v kapilární elektroforéze
Název práce v češtině: Pokročilé techniky separace a analýzy dat v kapilární elektroforéze
Název v anglickém jazyce: Advanced Separation Techniques and Data Processing in Capillary Electrophoresis
Klíčová slova: kapilární zónová elektroforéza; základní elektrolyt; aditiva; separační vlastnosti
Klíčová slova anglicky: capillary zone electrophoresis; background electrolyte; additives; separation properties
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 05.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2021
Oponenti: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
  doc. RNDr. Marián Masár, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.
Mgr. Jana Šteflová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Vliv směsí aditiv základního elektrolytu pro kapilární zónovou elektroforézu na jeho separační vlastnosti, charakterizace aditiv, cIEF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK