Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot
Název práce v češtině: Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot
Název v anglickém jazyce: Echoes of quantum phase transitions at finite temperatures
Klíčová slova: kvantový fázový přechod, uranové materiály, magnetismus
Klíčová slova anglicky: quantum phase transition, uranium compounds, magnetism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Martin Míšek, Ph.D.
RNDr. Petr Opletal
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s problematikou, stodovanými systémy a dostupným experimentálním vybavením
2. Příprava monokrystalů vybraných materiálu, kde se očekává přítomnost kvantového fázového přechodu
3. Základní charakterizace získaných krystalů
4. Realizace experimentů v blízkosti kvantového fázového přechodu, interpretace získaných dat
Seznam odborné literatury
1. Brando M. et al., Metallic Quantum Ferromagnets, 2016, Reviews of Modern Physics
2. Löhneysen, H.V. et al., Fermi-liquid instabilities at magnetic quantum phase transitions, 2007, Reviews of Modern Physics, 79 (3), pp. 1015-107
3. Stewart G. R., Non-Fermi-liquid behavior in d- and f-electron metals, 2001, Reviews of Modern Physics, 79, pp 797
a vybrané reference z těchto publikaci.
Předběžná náplň práce
Itinerantní magnetismus a zejména možnosti jeho potlačení jsou aktuální problematikou současného výzkumu v oblasti magnetismu a nízkých teplot. Teoreticky uvažované a experimentálně potvrzené jsou čtyři hlavní scénáře potlačení magnetismu (Brando M. et al.,Rev. Mod. Phys. 2016), předmětem práce by bylo studium velmi čistých uranových sloučenin, kde dochází při vhodných podmínkách ke kvantovému fázovému přechodu prvního druhu (za nulové termodynamické teploty). Přímé pozorování tohoto přechodu není principiálně možné, nicméně je možné studovat jeho projevy za konečných teplot a to jak pomocí studia fázových diagramů, jejichž tvar odráží stav za 0K, tak i pomocí přepovězeného kritického chování vybraných termodynamických veličin.
Vlastní práce bude realizována v MGML http://mgml.eu/ a je podpořena projektem GAČR GA16-06422S - Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK