Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza bezpečnostních vazeb v síti entit
Název práce v češtině: Analýza bezpečnostních vazeb v síti entit
Název v anglickém jazyce: Analysis of security relationships in networks of entities
Klíčová slova: síť entit, sociální síť, bezpečnostní analýza, teorie grafů
Klíčová slova anglicky: network of entities, social network, security analysis, graph theory
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2017
Datum zadání: 23.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.03.2017
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou České republiky navrhnout, implementovat a otestovat softwarové řešení pro analýzu bezpečnostních vazeb v síti entit (např. osob, organizací, apod.), která je tvořena jak daty z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík) tak i z neveřejných zdrojů. Bezpečnostním analytikům musí umožnit identifikovat entity, mezi kterými v síti existují přímé (např. vážená cesta v grafu) i nepřímé (např. podobnost osob) vazby a dále tyto vazby analyzovat a vizualizovat. Navržené řešení musí umět pracovat s většími objemy dat (řádově desítky milionů uzlů). Řešitel práce nejprve analyzuje požadavky Bezpečnostní informační služby na práci s takovým softwarovým nástrojem. Poté navrhne řešení, tj. architekturu (včetně určení vhodné databázové technologie pro práci s grafovými daty), datové struktury a potřebné grafové algoritmy (zde využije svých znalostí z teorie grafů). Dále pak navrhne uživatelské rozhraní a celé řešení implementuje ve formě softwarového prototypu.
Seznam odborné literatury
[1] John Scott. Social Network Analysis. SAGE, 2012. ISBN 9781446259450. 216 pages.

[2] Charu Aggarwal and Karthik Subbian. 2014. Evolutionary Network Analysis: A Survey. ACM Comput. Surv. 47, 1, Article 10 (May 2014), 36 pages. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2601412
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK