Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Meranie kvantovej turbulencie LiNbO3 ladičkou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Meranie kvantovej turbulencie LiNbO3 ladičkou
Název práce v češtině: Měření kvantové turbulence LiNbO3 ladičkou
Název v anglickém jazyce: Quantum Turbulence Measurements using an LiNbO3 tuning fork
Klíčová slova: supratekuté hélium, kvantová turbulence, ladička, niobát lithia
Klíčová slova anglicky: superfluid helium, quantum turbulence, tuning fork, lithium niobate
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: projekt
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2016
Datum zadání: 10.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.11.2016
Zásady pro vypracování
Student se nejprve po teoretické stránce seznámí se základy klasické turbulence a s kvantovou turbulencí (QT) v supratekutém héliu. Pro měření turbulence bude použita miniaturní ladička z lithium niobátu, kterou nahradíme obvyklé křemenné ladičky, jež jsou k měření QT již dlouhodobě využívány. Tato ladička bude nejprve otestována za pokojové teploty, okalibrována ve vakuu na pokojových i nízkých teplot a posléze použita k měření klasické i kvantové turbulence v kryogenním héliu (tedy v jeho kapalné i supratekuté fázi). Výstupem práce bude charakterizace tohoto nového typu ladičky a vyhodnocení jejích možností použití pro studium kvantové turbulence zejména s ohledem na její citlivost, na velikost vnitřního tření, akustické emise a dalších parazitických jevů.
Seznam odborné literatury
L. Skrbek a kol., Fyzika nízkých teplot, Matfyzpres, 2011
L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Fluid Mechanics, Pergamon Books, Ltd., 1987
J.H. Moore et al., Building Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009
O.V. Lounasmaa, Experimental methods and principles below 1 K, Academic Press: London and New York, 1974
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK